Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Info - maturity

  Aktualizováno 23.8.2017 - Dne 23. 8. 2017 byly ze systému Certis odeslány e-mailem pozvánky ke společné části maturitní zkoušky. Převzetí pozváky k MZ je třeba potvrdit svým podpisem v Protokolu o převzetí pozvánky k MZ nejpozději do 1. 9. 2017. V pozvánce je uvedena spádová škola, kde se koná společná část MZ. Spádovou školou je Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 836, 460 01 Liberec.
Přejeme mnoho úspěchů u maturitních zkoušek. 
Přílohy - zkušební schéma   zkušební schéma podrobně


Podrobnéinformace k podzimnímu zkušebnímu období MZ 2017 jsou dostupné na www.novamaturita.cz.

Přihlašování k podzimnímu zkušebnímu období – MZ 2017

Od 13. 6. 2017 bude v IS CERTIS probíhat přihlašování žáků k podzimnímu zkušebnímu období.  Pokud nebudete chtít být přihlášeni, sdělte mi tento fakt do 12. 6. 2017. Jakmile systém uvolní přihlášky, odešlu je e-mailem z IS CERTIS. Přihlášku bude třeba podepsat a odevzdat do školy (nejzazší termín odevzdání přihlášky řediteli školy je 26. 6. 2017). Žáci, kteří konají ústní MZ z ČJL, mají povinnost odevzdat aktuální seznam četby.

Případné dotazy můžete psát na e-mail: palova@sos-gs.cz


  Pro školní rok 2017/2018 jarní a podzimní termín.

 - Kánon titulů z českého jazyka

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

  - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

  - profilové předměty maturitní zkoušky:

                     Hotelnictví

                     Kosmetické služby

                     Gastronomie

                     Gastronomie nástavbové sturium

                     Vlasová kosmetika  

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz