Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Info - maturity

  jednotné zkušební schéma JZS MZ jaro 2018,  podrobně JZS MZ jaro 2018
Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy. Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy v druhé polovině listopadu a vyplněný a podepsaný odevzdají zpět nejpozději 1. prosince 2017. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení.

Další doporučené informace dostupné na www.novamaturita.cz.

Maturitní zpravodaj č. 43

Případné dotazy můžete psát na e-mail: palova@sos-gs.cz


  Pro školní rok 2017/2018 jarní a podzimní termín.

 - Kánon titulů z českého jazyka

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

  - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

  - profilové předměty maturitní zkoušky:

                     Hotelnictví

                     Kosmetické služby

                     Gastronomie

                     Gastronomie nástavbové sturium

                     Vlasová kosmetika  

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz