Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2016-Švýcarsko

Zahraniční pracovní stáž studentů – St. Gallen – Švýcarsko 2016

Žáci 4.ročníků oboru hotelnictví a gastronomie (HT4. – Francová Tereza, Indrová Petra,  Kolomá Kristýna a KG4. – Rychterová Barbora, Svoboda Jakub a Svoboda Lukáš) absolvovali od 25.9. do 1.10.2016  zahraniční pracovní stáž v gastronomickém centru  kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku. Tato stáž se uskutečnila již potřetí v rámci spolupráce  Libereckého kraje a kantonu St. Gallen. Kantonská nemocnice v St. Gallen a její gastronomické centrum patří k  předním pracovištím v celém Švýcarsku.

Cílem této mimořádné akce pro vybrané studenty je především upevnění odborných znalostí, dovedností a návyků získaných během studia na SŠGaS Liberec v pracovním prostředí, kdy je navíc zapotřebí uplatnit znalosti cizího  jazyka. Zároveň jsou žáci seznámeni  s řízením lidských zdrojů ve velkém gastrokomplexu, který jim přináší náhled k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce a motivuje je k dalšímu  odbornému studiu a ke zdokonalování se v jazykové komunikaci.

Pracovní část této nadstandardní akce byla doplněna  seznámením se s kulturou, zajímavými pamětihodnostmi, historií a prostředím hostitelské země Švýcarska. V letošním roce nám byla umožněna i prohlídka  jedné z největších pražíren kávy v celém Švýcarsku, včetně ukázek baristického umění. Dále jsme si připomněli i součást naší historie, kdy jsme navštívili i město Konstanz (Kostnice) na břehu  Bodamského jezera.

Celou velmi zdařilou  akci zaštiťoval ředitel školy Ing. Zdeněk Šlaich, pedagogický dozor a zároveň tlumočení mezi švýcarskou hostitelskou stranou zajišťovala  Mgr. Jitka Kyptová.

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz