Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2017-HT3_FU

HT3 – Dražba – Finanční úřad Liberec – 14. 3. 2017

Dne 14. 3. 2017 měli studenti HT3 možnost účastnit se dražby na Finančním úřadu v Liberci.

Před budovou FÚ se nás ujal Ing. Vladimír Jakub, vedoucí oddělení provozního zabezpečení.

Začali jsme prohlídkou draženého vozidla Škoda YETTI, potom jsme byli seznámeni s pravidly dražby a následovala první dražba.

Po krátké pauze na občerstvení začala druhá dražba zabavených výrobních strojů.

Součástí dražby bylo seznámení studentů s problematikou vymáhání daňových nedoplatků  a stručný popis daňového systému. Dále jsme diskutovali o problematice E-tržeb, což je aktuálně hodně medializovaná záležitost.

Celá tato akce byla koncipována tak, aby byla pro studenty dobře pochopitelná a zajímavá.

Poděkování patří Ing. Jakubovi za vstřícný přístup ke studentům, ale i studentům HT3 za zájem a aktivní spolupráci.

 Ing. L. Trojáková

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz