Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2017-Kutna_Hora

Kutná Hora – Příběh stříbra

Ve středu 10. května 2017 se třída HT2. pod průvodcovským vedením třídy HT3. vydala na tematickou exkurzi do města stříbra – Kutné Hory. Celkem se akce zúčastnilo 45 žáků.

Taktovku držela v ruce paní magistra Parmová. Její mnohaletá průvodcovská i pedagogická praxe zabezpečila ve spolupráci s výchovnou činností paní magistry Palové hladký průběh celého programu.

Studenti se zaujetím poslouchali výklad spolužáků týkající se těch nejzajímavějších památek města, jež je od roku 1995 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Vše probíhalo v nejlepší pohodě a optimistické náladě.

Nejatraktivnějším cílem byl chrám sv. Barbory, který studenti navštívili hned jako první. Po procházce městem, během které byl mimo jiné navštíven i Vlašský dvůr či prohlédnuta Kamenná kašna a blízký Kamenný dům, následoval přejezd do obce Jakub, kde jsme navštívili románskou stavbu z 12. století, která nemá v Čechách obdoby, a to kostel sv. Jakuba. Návštěvou katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostnice v Sedlci u Kutné Hory byl zájezd završen.

Během cesty se mimo zpěvu v zadní části autobusu (který se s pochopením u zbytku osazenstva paluby autobusu ovšem nesetkal) prezentovaly také pamětihodnosti, které byly míjeny během cesty, a s nimi i spojené osobnosti. Zajímavé informace, jež byly šířeny za pomoci reproduktorů ve voze, zazněly například o městech Mladá Boleslav, Kolín, Nymburk aj., nebo o firmě Philip Morris či o Karlu Havlíčku Borovském.

Dík za hezký, prosluněný den v Kutné Hoře plný zajímavých informací a příjemných zážitků patří průvodkyním v navštívených památkách, za příjemnou a bezpečnou cestu panu řidiči Jiřímu Michalů z firmy Liberecká autobusová doprava a za aktivitu a zájem děkujeme ukázněným studentům, kteří jsou tou nejlepší vizitkou naší školy.

 

Za pedagogické vedení i organizátory z HT3. Jakub Kulda.

V Liberci 23. 5. 2017

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz