Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2017-St.Gallen

Švýcarsko – St. Gallen – zahraniční pracovní stáž studentů

Již po čtvrté byla naší škole umožněna zahraniční pracovní stáž v gastronomickém centru kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku. Tato stáž probíhá v rámci spolupráce Libereckého kraje a kantonu St. Gallen. Kantonská nemocnice v St. Gallen a její gastronomické centrum patří k předním pracovištím v celém Švýcarsku. Stáž absolvovali žáci 4. ročníků oboru Hotelnictví a Gastronomie  (HT4. – Čtveráčková Kateřina,  Lužová Veronika, Kolářová Jana,  Kulda Jakub a GS4. – Kurfiřtová Michaela a Štefanová Yvonne) od 17.9. do 23.9.2017.

Cílem této mimořádné akce pro vybrané studenty je především upevnění odborných znalostí, dovedností a návyků získaných během studia na SŠGaS Liberec v pracovním prostředí, kdy je navíc zapotřebí uplatnit znalosti cizího jazyka. Zároveň je žákům umožněno seznámení s řízením lidských zdrojů ve velkém gastronomickém komlexu, který jim přináší praktický náhled k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce a motivuje je k dalšímu odbornému studiu a ke zdokonalování se v jazykové komunikaci.

Pracovní část této nadstandardní akce byla doplněna seznámením se s kulturou, zajímavými pamětihodnostmi, historií a prostředím hostitelské země Švýcarska. V letošním roce nám byla umožněna opět i prohlídka jedné z nejstarších a největších pražíren kávy v celém Švýcarsku, včetně zajímavých ukázek baristického umění. Dále jsme si připomněli i součást naší historie, kdy jsme navštívili město Konstanz (Kostnice) na břehu Bodamského jezera. Novinkou v letoším programu  bylo pozvání celé naší skupiny na velkou společenskou akci pro zaměstnance celé kantonské nemocnice, která se každoročně uskutečňuje v září.

Celou velmi zdařilou akci   zaštiťoval pro žáky naší školy ředitel školy Ing. Zdeněk Šlaich, pedagogický dozor a zároveň tlumočení mezi švýcarskou hostitelskou zemí zajišťovala Mgr. Jitka Kyptová.  

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz