Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2017-Wella Cup Junior

   Letošním tématem soutěže Wella Junior Cup byla „PROMĚNA“. Žáci, kteří projevili zájem se této soutěže účastnit, měli za úkol provést proměnu účesu na modelce nebo modelovi. Záleželo jen na jejich kreativitě, zda budou měnit barvu vlasů nebo střih a doplní jej vhodným konečným stylingem. Museli vyfotit svou modelku nebo modela před proměnou a po proměně a tuto změnu nahrát na internet prostřednictvím aplikace Instagram, kde získávali hlasy. Soutěžící s největším počtem hlasů postupoval automaticky do finále. Ostatních 9 finalistů z celé republiky bylo vybráno odbornou porotou.
   Ze Střední školy gastronomie a služeb Liberec postoupila do finále, které se konalo 22. května 2017, žákyně 3. ročníku Klára Trpišovská, která provedla na své modelce výraznou proměnu barvy vlasů, zastříhla konečny a jako konečnou úpravu zvolila vyžehlení. Odborné porotě se účes velice líbil a tak se Kláře povedlo získat krásné 1. místo. Za reprezentaci naší školy Kláře děkujeme

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz