Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2018 - IQ LANDIA

HT1 - Dne 23. 1. 2019 jsme v rámci vyučovacího předmětu CHEMIE opět navštívili projekt NAKAP v IQlandii. Vybrali jsme si tema Anorganická chemie a Biochemie. Praktickou formou jsme si procvičili odvětví chemie a upevnili znalosti o PSP.

KG1- Dne 6. 12. 2018 jsme v rámci vyučovacího předmětu CHEMIE navštívili IQ LANDII. V laboratoři jsme pomocí chromatografie dělili složky ze směsi, vyzkoušeli několik druhů tajných inkoustů, oxidem uhličitým, který jsme připravili chemickou reakcí, uhasili oheň, pochopili funkci superabsorbentů, snímali otisky prstů pomocí daktyloskopie a vyzkoušeli, jak přírodní barviva mění svoji barvu v závislosti na pH.

OC2- Dne 3. 10. 2018 jsme v doprovodu vyučující Chemie Ing. Alice Bolechové navštívili IQ LANDII.
V rámci projektu NAKAP KL I jsme si vybrali tema Anorganická chemie a Biochemie. V laboratoři TUL pro nás byl připraven program, ve kterém jsme si zábavnou a zajímavou formou ověřili a upevnili znalosti z oblasti Chemie. Součástí programu byla v odpoledních hodinách též Velká science show v Auditoriu. Během tohoto frontálního programu jsme viděli celý soubor fyzikálních a chemických experimentů.
 
Den v IQ LANDII jsme si opravdu užili a pochopili, že Chemie má v našem každodenním životě široké uplatnění.
 
Třída OC2.
 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz