Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2018-Plzeň

Ve čtvrtek 19. 4. se vydali studenti tříd HT2., HT3., NS1. a KG2. a KG3. na odbornou exkurzi do Plzeňského kraje. Jejich hlavním cílem byla návštěva pivovaru Plzeňský Prazdroj. Téměř dvouhodinovým výkladem, prohlídkou všech provozů, moderními technologiemi i tradičními prostory byli všichni nadšeni. Údiv vzbuzovaly především automatické linky, které pracovaly velice produktivně bez jakéhokoliv zásahu lidské síly. Obdiv a úctu si zasloužila i těžká, usilovná práce pivovarníků v dobách minulých. Na procházce historickým jádrem města jsme nemohli minout dominanty centrálního náměstí – katedrálu svatého Bartoloměje s nejvyšší gotickou kostelní věží v ČR, morový sloup s kopií slavné plzeňské Madony a sympatické moderní kašny inspirované velbloudem, chrticí a andělem ze znaku města Plzně. Zajímavá byla také architektura největší české synagogy, stejně tak kroje, keramika a další památky lidové kultury v Národopisném muzeu. Klášter Plasy, který jsme navštívili na závěr exkurze, nám připomněl genialitu a duchovní odkaz barokních architektů a výtvarných umělců. Ve všech objektech, kterými jsme prošli, jsme měli štěstí na vynikající a pro svůj obor nadšené průvodce, kteří mohou být naším vzorem.

Děkujeme vedení školy, že nám exkurzi umožnilo, a SRPŠ, že nám poskytlo příspěvek na dopravu. Budeme se snažit, aby se nově získané vědomosti odrazily na našich studijních výsledcích.

Za studenty výše zmíněných tříd Jakub Wrhel, HT 3.

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz