Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2019-Den regionální potraviny

Dne 19. 9 . 2019 jsme s Ing. Alicí Bolechovou navštívili akci Den regionální potraviny. Ochutnali jsme nejkvalitnější potraviny našeho kraje a osobně se setkali s jejich producenty, kteří nám ochotně poskytli podrobné informace o jejich výrobě. Nabyté vědomosti nyní využijeme v hodinách Potravin a výživy, Výživy a v Surovinách.
Třídy HT2., NS2., OC2., GS1.

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz