Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2019 exkurze Hradec Králové

Dne 17. dubna 2019 se žáci třídy HT3 vydali prohloubit si své znalosti maturitních předmětů cestovního ruchu na odbornou exkurzi do Hradce Králové. Exkurzi připravily a na studenty dohlížely paní Mgr. Zdeňka Palová a Mgr. Oldřiška Parmová. Po příjezdu jsme se vydali do samotného srdce věnného města k muzeu východních Čech, kde na nás čekala paní průvodkyně z informačního centra. Provedla nás kolem dominantních památek Hradce Králové i jeho parky a zákoutími. Podívali jsme se na Pražský most, areály škol, na vodní elektrárnu u jezu Hučák, obdivovali jsme architektonickou modernu Kotěry a Gočára. Prohlédli jsme si i katedrálu, chrám Nanebevzetí Panny Marie a morový sloup. Povídání o památkách a historii města nás velmi zaujalo obsahem i srdečnou formou projevu, paní průvodkyni jsme ocenili za její dvouhodinový výklad potleskem a poděkovali jí za to, že nám předala své zkušenosti a znalosti. V poledne jsme vystoupili na Bílou věž, a protože nám počasí opravdu přálo, viděli jsme Krkonoše, Orlické hory i Polabí jako na dlani. Po třinácté hodině nás čekala historička umění v Galerii moderního umění HK. Někteří z nás byli touto slečnou ohromeni dříve, než vydala první hlásku. Ukázalo se, že ví o umění i každém jednotlivém obraze opravdu mnoho. Většina z nás hodnotila návštěvu Galerie jako zlatý hřeb celé akce. Zpět do Liberce jsme dorazili znaveni, ale v pořádku a v dobré náladě. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za zájem, dochvilnost a dobrou reprezentaci školy a organizátorkám za uspořádání krásné odborné exkurze.
Za třídu HT3 Josef Kurej

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz