Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2020-úřad práce

Spolupráce s Úřadem práce Liberec

Úřad práce Liberec připravil pro naše žáky 1. ročníku učebních oborů Kuchař, Číšník a Kadeřník motivační besedu zaměřenou na význam ukončení úplného středního vzdělání a získání výučního listu pro budoucí profesní život. Zároveň při této besedě bylo vyzdvihnuto následné uplatnění na trhu práce pro mladou generaci s ukončeným středním vzděláním.

Tato akce se uskutečnila v rámci hodin Občanské nauky a motivační besedu připravily a doplnily o doprovodnou prezentaci kariérní poradkyně informačního a poradenského střediska ÚP Liberec paní I. Prokešová a paní I. Krainerová.

Cílem této akce, která proběhla 25. 2. 2020 – třída H1., 26. 2. 2020 – třída KČ1A. a 12. 12. 2019 – třída KČ1B., bylo podpořit zájem o studium zvoleného učebního oboru

 Mgr. Jitka Kyptová – vyučující OBN, třídy H1., KČ1A., KČ1B


Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz