Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Cukrář - praktické vyučování

Obor s rozmanitou tvořivou činností s uplatněním vlastní fantazie

 V průběhu  studia si žáci osvojují zpracování surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy,zhotovování cukrářských polotovarů,hotových výrobků, zmrzlin od základního výrobku až po umělecké zpracování

  Žáci si osvojují bezpečné ovládání strojů, přístrojů a zařízení na technologickou přípravu výrobků, zásady hygienických předpisů. Během studia je možné si rozšířit odbornost absolvováním cukrářských kurzů pod vedením odborníků z cukrářské asociace. Odborný výcvik probíhá ve školní moderně zařízené cukrářské dílně a ve vybraných smluvních provozech v Liberci a Jablonci n/Nisou pod vedení učitelů odborného výcviku a instruktorů.


 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz