Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Cukrář


Učební plán oboru vzdělávání 29 - 54 - H/01 Cukrář


Denní studium s platností od 1. září 2023 pro 1. ročník    
Rámcový plán vzdělávání oboru    29 – 54 – H/01 Cukrář    
Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2020 s platností od 1. 9. 2022    

Oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. Celkem * Pozn.
Estetické a jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 P  
Jazykové vzdělávání Anglický jazyk pokročilí 1,5 1,5 2 5 PV 1),3)
  Anglický jazyk odborný 0,5 0,5 0,5 1,5 PV 1),3)
Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 1 1 1 3 P  
Matematické vzdělávání Matematika 2 1 1 4 P  
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 1 1 1 3 P 3)
Vzdělávání v IKT Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 P 2)
Přírodovědné vzdělávání Fyzika x 1 x 1 P  
  Chemie 1 x x 1 P  
  Biologie a ekologie 1 x x 1 P  
Ekonomické vzdělávání Ekonomika 1 1 1 3 P  
Komunikace Psychologie a komunikace x 1 x 1 P  
Odborné vzdělávání Technologie 3 3 4 10 P  
  Suroviny 2 1,5 1 4,5 P  
  Odborné kreslení x x 1 1 P  
  Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 P 4)
Celkem   31,5 32,5 33 97    

 * P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky
Poznámky:
1) Anglický jazyk pokročilí a anglický jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována
realizována příprava na jazykovou část závěrečné zkoušky. Zpravidla navazuje na cizí jazyk základní školy.
2) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 20.
3) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
4) Výuka odborného výcviku probíhá na pracovišti školy a na smluvních pracovištích, případné dělení
dle závazných směrnic.

28.2.2023
Ing. Zdeněk Šlaich

 

 

Podrobnější informace ve vybraných částí

Praktické vyučování:

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz