Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Cukrář


Učební plán oboru vzdělávání 29 - 54 - H/01 Cukrář


Denní studium s platností od 1. září 2017 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru    29 – 54 – H/01 Cukrář
Vydalo MŠMT dne 28.6.2007 č. j. 12698/2007-23 s platností od 1.9.2008

Oblast

Předmět

1.r.

2.r.

3.r.

Celkem

*

Pozn.

Estetické a jazykové vzdělávání

Český jazyk a literatura

1,5

1,5

2

5

P

 

Jazykové vzdělávání

Anglický/německý jazyk pokročilí

1,5

1,5

2

5

PV

1),3)

 

Anglický/německý jazyk odborný

0,5

0,5

0,5

1,5

PV

1),3)

Společenskovědní vzdělávání

Občanská nauka

1

1

1

3

P

 

Matematické vzdělávání

Matematika

1

1

1

3

P

 

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

1

1

1

3

P

3)

Vzdělávání v IKT

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

P

2)

Přírodovědné vzdělávání

Fyzika

x

1

x

1

P

 

 

Chemie

1

1

x

2

P

 

 

Biologie a ekologie

1

x

x

1

P

 

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

1

1

1

3

P

 

Komunikace

Psychologie a komunikace

x

1

x

1

P

 

Odborné vzdělávání

Technologie

3

3

4

10

P

 

 

Suroviny

2

1,5

1

4,5

P

 

 

Odborné kreslení

x

x

1

1

P

 

 

Odborný výcvik

15

18

18

50

P

4)

Celkem

 

30,5

33,5

33,0

97

 

 

 * P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky

Poznámky:

1) Anglický/německý jazyk pokročilí a anglický/německý jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována příprava na jazykovou část závěrečné zkoušky.

Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.

2) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 20.

3) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.

4) Výuka odborného výcviku probíhá na pracovišti školy a na smluvních pracovištích, případné dělení dle závazných směrnic.

Podrobnější informace ve vybraných částí

Praktické vyučování:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz