Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Cukrář


Učební plán oboru vzdělávání 29 - 54 - H/01 Cukrář


Denní studium s platností od 1. září 2019 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru    29 – 54 – H/01 Cukrář
Vydalo MŠMT dne 28.6.2007 č. j. 12698/2007-23 s platností od 1.9.2008

Oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. Celkem * Pozn.
Estetické a jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 P  
Jazykové vzdělávání Anglický/německý jazyk pokročilí 1,5 1,5 2 5 PV 1),3)
  Anglický/německý jazyk odborný 0,5 0,5 0,5 1,5 PV 1),3)
Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 1 1 1 3 P  
Matematické vzdělávání Matematika 1 1 1 3 P  
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 1 1 1 3 P 3)
Vzdělávání v IKT Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 P 2)
Přírodovědné vzdělávání Fyzika x 1 x 1 P  
  Chemie 1 1 x 2 P  
  Biologie a ekologie 1 x x 1 P  
Ekonomické vzdělávání Ekonomika 1 1 1 3 P  
Komunikace Psychologie a komunikace x 1 x 1 P  
Odborné vzdělávání Technologie 3 3 4 10 P  
  Suroviny 2 1,5 1 4,5 P  
  Odborné kreslení x x 1 1 P  
  Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 P 4)
Celkem   30,5 33,5 33 97    

 * P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky

Poznámky:

1) Anglický/německý jazyk pokročilí a anglický/německý jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována příprava na jazykovou část závěrečné zkoušky. Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.
2) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 20.
3) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
4) Výuka odborného výcviku probíhá na pracovišti školy a na smluvních pracovištích, případné dělení dle závazných směrnic.

Podrobnější informace ve vybraných částí

Praktické vyučování:

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz