Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří:

konají se 18. ledna 2024 a 23. ledna 2024 od 14:00 – 17:00 hodin na pracovištích praktického vyučování CENTRUM a v budově B teoretického vyučování v Liberci.

Kromě ukázek prací žáků se můžete podrobně seznámit s obsahem a rozsahem nabízeného studia při osobním setkání s učiteli teoretického a praktického vyučování.

Místa setkání jsou:           

školní restaurace  CENTRUM,  Liberec - Králův Háj (autobus č. 21)
pro obory: Cukrář,   Kuchař, Číšník
školní provozovna Krejčovství Centrum
pro obor: Krejčí
školní provozovna Kadeřnictví Centrum
pro obor: Kadeřník
budova B teoretického vyučování Dvorská 447/29,Liberec
pro obory: Hotelnictví, Gastronomie, Kosmetické služby
Další informace na telefonu:  482 424 360

Webová stránka školy: www.sos-gs.cz

E-mail školy: sosgs@sos-gs.cz

Poznámka                         

Obor krejčí je ve školním roce 2023/2024 zařazen mezi stipendijně podporované obory v Libereckém kraji. V souladu se stipendijním programem zveřejněném na www.edulk.cz se jedná o stipendijní příspěvky

Motivační ve výši 500 Kč měsíčně v každém ročníku studia.

Výše prospěchového stipendijního příspěvku činí:

1. ročník 1 000 Kč za pololetí při průměrném prospěchu do 2,20

2. ročník 2 000 Kč za pololetí při průměrném prospěchu do 2,00

3. ročník 3 000 Kč za pololetí při průměrném prospěchu do 2,00

 

 

Další informace na telefonu:  482 424 360

E-mail školy: sosgs@sos-gs.cz

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz