Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Gastronomie - nástavba


Učební plán oboru vzdělávání 65 - 41 - L/51 Gastronomie - nástavba


Denní dvouleté studium s platností od 1. září 2017 pro 1. ročník            

Rámcový plán vzdělávání oboru    65 – 41 – L/51 Gastronomie  
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MŠMT-11085/2012-23 dne 4. 7. 2012  

Oblast

Předmět

1.r.

2.r.

 Cel.

*

Pozn.

Jazykové a estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura

4

4

8

P

 

Jazykové vzdělávání

Anglický/německý jazyk pokročilí

4

4

8

PV

1), 4)

 

Anglický/německý jazyk začátečníci

2

2

4

PV

2), 5)

Společenskovědní vzdělávání

Základy společenských věd

2

2

4

P

 

 

Dějepis

1

0

1

P

 

Matematické vzdělávání

Matematika

3

3

6

P

 

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

4

P

5)

Vzdělávání v IKT

Informační a komunikační technologie

2

2

4

P

3)

Přírodovědné vzdělávání

Chemie

1

0

1

P

 

Komunikace ve službách

Psychologie a komunikace

1

1

2

P

 

 

Písemná komunikace

1

1

2

P

3)

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika a podnikání

2

2

4

P

 

 

Účetnictví

1

2

3

P

 

 

Management

0

1

1

P

 

 

Marketing

0

1

1

P

 

Odborné vzdělávání

Hotelový a restaurační provoz

2

2

4

P

 

 

Potraviny a výživa

0

2

2

P

 

 

Učební praxe

6

0

6

P

6), 7)

Celkem

 

34

31

65

 

 

* P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky

 Poznámky:

1) Anglický/německý jazyk pokročilí a anglický/německý jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována příprava na maturitní zkoušku.

 Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.

 2) Anglický/německý jazyk začátečníci rozvíjí jazykové znalosti žáka, je opačným jazykem proti maturitnímu. Nepředpokládají se vstupní znalosti.

3) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 18.

4) Žáci se na výuku dělí s ohledem na přípravu maturitní zkoušky, maximální počet žáků 16.

5) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.

6) Odborný výcvik probíhá skupinově nebo individuálně na smluvních pracovištích a pracovišti školy.

7) Učební praxe je doplněna odbornou praxí v rozsahu 10 pracovních dnů v ročníku.

Praxe je organizována v návaznosti na školní rok, je možné ji realizovat i v době školních prázdnin.

Podrobnější informace ve vybraných částí

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz