Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Hotelnictví


Učební plán oboru vzdělávání 65 - 42 - M/01 Hotelnictví

Denní studium s platností od 1. září 2023 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru    65 – 42 – M/01 Hotelnictví
Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2020 s platností od 1. 9. 2022

Oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Celkem * Pozn.
 Estetické a jazykové vzdělávání  Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 P  
 Jazykové vzdělávání  Anglický jazyk pokročilí 3,5 3 3 3,5 13  PV  1), 4)
 Anglický jazyk odborný 0,5 1 1 0,5 3 PV  1), 5)
 Německý jazyk začátečníci 2 2 2 2 8  PV  2),5)
 Společenskovědní vzdělávání  Občanská nauka 1 1 1 1 4  P  
 Dějiny a dějiny kultury 2 1 x x 3  P  
 Matematické vzdělávání  Matematika 3 3 3 3 12  P  
 Vzdělávání pro zdraví  Tělesná výchova 2 2 2 2 8  P  5)
 Vzdělávání v IKT  Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 4 P  3)
 Přírodovědné vzdělávání  Fyzika 1 x x x 1 P  
 Chemie 1 1 x x 2 P  
 Biologie a ekologie 1 x x x 1 P  
Komunikace ve službách  Psychologie a komunikace x 1 1 x 2 P  
 Písemná komunikace 2 2 x x 4 P  3)
 Ekonomické vzdělávání   Ekonomika x 2 2 2 6  P  
  Účetnictví x x 2 3 5  P  
 Marketing management x x 1 1 2  P  
 Právo x x 1 1 2  P  
 Odborné vzdělávání  Technika obsluhy 4 3 x x 7 P  3)
 Příprava pokrmů 5 3 x x 8  P  3)
 Výživa x 2 x x 2  P  
 Hotelový provoz x x 2 2 4  P  4)
 Zařízení provozoven 1 x x x 1 P  
 Cestovní ruch  x x 2 1 3 P  
 Zeměpis cestovního ruchu  x 1 1 x 2  P  
 Průvodcovství  x x 1 2 3 P  
 Učební praxe  x x 5 5 10  P  6), 7)
 Celkem   33 32 34 33 132    
 
 
 
*P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky
Poznámky:
1) Anglický jazyk pokročilí a anglický jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována
příprava na maturitní zkoušku. Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.
2) Německý jazyk začátečníci rozvíjí jazykové znalosti žáka, je opačným jazykem proti maturitnímu.
3) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 18.
4) Žáci se na výuku dělí s ohledem na přípravu maturitní zkoušky, maximální počet žáků 16.
5) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
6) Výuka učební praxe probíhá individuálně na smluvních pracovištích.
7) Učební praxe je doplněna odbornou praxí v rozsahu 10 pracovních dnů v ročníku.
Praxe je organizována v návaznosti na školní rok, je možné ji realizovat i v době školních prázdnin.

28.2.2023
Ing. Zdeněk Šlaich
 

Podrobnější informace ve vybraných částí

 
 
 
Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz