Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

HT1 adaptační program

V září se naše třída HT1. zúčastnila Adaptačního programu o.p.s.  Maják. Programem nás provedli Filip a Honza, kteří si pro nás připravili zábavné a logické hry. Do her se zapojil každý bez zábran a dobře jsme se bavili. Naši třídu to stmelilo a mnohem lépe jsme se poznali. Pro naši třídní učitelku, paní  Trojákovou, bylo velmi zajímavé a někdy i humorné nás sledovat i v jiném prostředí, než jen ve školních lavicích. Na Maják s radostí vzpomínáme

   třída     HT1.

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz