Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Kosmetické služby


Učební plán oboru vzdělávání 69 - 41 - L/01 Kosmetické služby

Denní studium s platností od 1. září 2022 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru    69 – 11 – L/01 Kosmetické služby
Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2020 s platností od 1. 9. 2022
 
Oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.   * Pozn
Jazykové a estetické vzdělávání Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 P  
Jazykové vzdělávání Anglický jazyk pokročilí 3,5 3 3 3,5 13 PV 1),4)
  Anglický/německý jazyk odborný 0,5 1 1 0,5 3 PV 1),5)
  Německý jazyk začátečníci 2 2 x x 4 PV 2),5)
Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 1 1 1 1 4 P  
  Dějiny a dějiny kultury 2 1 x x 3 P  
Matematické vzdělávání Matematika 3 3 3 3 12 P  
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 P 5)
Vzdělávání v IKT Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 4 P 3)
Přírodovědné vzdělávání Fyzika 1 x x x 1 P  
  Chemie 1 1 2 1 5 P  
  Ekologie 0,5 x x x 0,5 P  
Komunikace ve službách Psychologie a komunikace x 1 1 x 2 P  
Ekonomické vzdělávání Ekonomika x 1 1 1,5 3,5 P  
Odborné vzdělávání Zdravověda 2 2 4 3 11 P  
  Kosmetika 2 2 1 1 6 P  
  Výtvarná příprava 2 x x x 2 P  
  Odborný výcvik 7 9 9 9 34 P 6),7)
Celkem   33,5 33 32 29,5 128    
 
 
  * P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky

Poznámky:

1) Anglický/německý jazyk pokročilí a anglický/německý jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována příprava na maturitní zkoušku.

Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.

2) Anglický/německý jazyk začátečníci rozvíjí jazykové znalosti žáka, je opačným jazykem proti maturitnímu. Nepředpokládají se vstupní znalosti.
3) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 18.
4) Žáci se na výuku dělí s ohledem na přípravu maturitní zkoušky, maximální počet žáků 16.
5) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.

6) Žáci na výuku se dělí dle závazných směrnic.
7) Odborný výcvik je doplněn odbornou praxí v rozsahu 10 pracovních dnů v ročníku.

Praxe je organizována v návaznosti na školní rok, je možné ji realizovat i v době školních prázdnin.

Praxe se realizuje v 2. a 3. ročníku.

Podrobnější informace ve vybraných část

 
 
 
Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz