Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020

Ředitel střední školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přihlášky do 1. ročníku odevzdávejte v termínu do 28. června 2019

Obor

Kolo

Přihláška do

Přijímací zkouška

Počet přijímaných

 65-41-L/01 Gastronomie

 3.

 28. 6. 2019

 28. 6. 2019

 10

U maturitních oborů se bude konat přijímací zkouška.

Pokud uchazeč doloží k přihlášce test CERMAT z přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nebude konat další přijímací zkoušku.


 Výsledky PŘ 1. kolo - tříleté obory,   maturitní obory


65-42-M/01 Hotelnictví– čtyřletý maturitní obor
65-41-L/01 Gastronomie – čtyřletý maturitní obor

69-41-L/01 Kosmetické služby – čtyřletý maturitní obor
29-54-H/01 Cukrář – tříletý učební obor
65-51-H/01 Číšník – tříletý učební obor
69-51-H/01 Kadeřník – tříletý učební obor
31-58-H/01 Krejčí – tříletý učební obor

65-51-H/01 Kuchař – tříletý učební obor

Bližší informace na telefonu 485 246 360


 Stručný průvodce     Informace k PŘ. Kritéria PŘ Kritéria PŘ popis

Ing. Zdeněk Šlaich
ředitel střední školy


  Formulář odvolání - zákonný zástupce uchazeče
  Formulář odvolání - plnoletý uchazeč

 

 Formuláře přihlášek pro školní rok 2019/2020

   denní studium             nástavbové studium

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz