Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Ředitel střední školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky do 1. ročníku odevzdávejte v termínu do 31. srpna 2020

Obor

Kolo

Přihláška do

Přijímací zkouška

Počet přijímaných

 65-41-L/01 Gastronomie

 2.

 31. 8. 2020

 Test Cermat 2020

 10

Uchazeč maturitního oboru předloží žádost o přestup a přiloží potvrzení od lékaře, že zvolený obor může studovat.

Žádost o přestup se změnou oboru vzdělávání -

Další informace na telefonu 482 424 360.

Liberec 10. červendce 2020

Ing. Zdeněk Šlaich
ředitel střední školy


 Výsledky PŘ 2020/2021 - maturitní obory
Žádost o nové rozhodnutí


  Jednotné zkušební schéma (JZS) - přijímací zkoušky


   Výsledky PŘ 2020/2021 učební obory.


Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

U maturitních oborů se bude konat přijímací zkouška.

Pokud uchazeč doloží k přihlášce test CERMAT z přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 nebude konat další přijímací zkoušku.


 65-42-M/01 Hotelnictví– čtyřletý maturitní obor
65-41-L/01 Gastronomie – čtyřletý maturitní obor

69-41-L/01 Kosmetické služby – čtyřletý maturitní obor
29-54-H/01 Cukrář – tříletý učební obor
65-51-H/01 Číšník – tříletý učební obor
69-51-H/01 Kadeřník – tříletý učební obor
31-58-H/01 Krejčí – tříletý učební obor

65-51-H/01 Kuchař – tříletý učební obor

Bližší informace na telefonu 482 424 360


 Stručný průvodce     Informace k PŘ. Kritéria PŘ Kritéria PŘ popis

Ing. Zdeněk Šlaich
ředitel střední školy


 Formuláře přihlášek pro školní rok 2020/2021

   denní studium             nástavbové studium


 

 

 

  Formulář odvolání - zákonný zástupce uchazeče
  Formulář odvolání - plnoletý uchazeč

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz