Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Regionální operační program

 

 

 

 

 

 

 

     V rámci projektu ,,Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec“ byla zrekonstruována tělocvična, kde došlo k zateplení fasády, částečné výměně oken, vchodových dveří a úprav dispozic sociálního zařízení, šaten a kabinetů. Dále bylo zrekonstruováno školní hřiště, kde došlo k vybudování nového atletického oválu s postranními sektory pro skok do dálky, vrh koulí, oplocenými hřišti pro míčové hry a k úpravám terénu včetně zpevnění ploch a komunikací. Realizací projektu vznikl areál pro sportovní využití, zejména školních, zájmových i volnočasových aktivit a jejich zpřístupnění veřejnosti.


Informace k otevření rekonstruovaného hřiště

Slavnostní otevření rekonstruovaného hřiště a tělocvičny Střední školy gastronomie a

služeb, Liberec, Dvorská, na Králově háji v Liberci se uskutečnilo 17. září 2014.

Tradiční pásku přestřihli náměstek hejtmana LK Marek Pieter, radní Alena Losová a Ivana Hujerová, ředitel školy Zdeněk Šlaich a jednatel společnosti Tubeko sport Václav Tuček. Slavnostního otevření se zúčastnili také náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová, vedoucí odboru investic KÚ LK Vladimír Koudelka, jeho zástupkyně Vlasta Šormová, předseda školské rady Josef Honzejk a další vzácní hosté.

Otevření areálu financovaného z ROP NUTS II Severovýchod a realizovaného v letech 2013 - 2014. ve výši 19.144.900 Kč je podle ředitele obrovským krokem k posílení tělesné zdatnosti více než 700 set žáků školy.

Alena Losová připomněla, že v projektu šlo o tři akce najednou – rekonstrukci a přístavbu tělocvičny a rekonstrukci školního hřiště. Sportovní areál školního hřiště byl dlouhou dobu neudržovanou plochou bez využití.

„V rámci celkové rekonstrukce byl postaven nový 250 metrů dlouhý atletický ovál s bočním sektorem pro skok do dálky a vnitřními příčnými oplocenými hřišti pro míčové sporty.“ popsala radní s tím, že nová sportovní plocha byla doplněna rekonstrukcí přírodní tribuny v jihozápadním svahu pod školními pavilony.

Stadion má také umělé osvětlení, provozní doba pro veřejnost je plánována počínaje od 18. září od 15 hodin do 20 hodin s podmínkou dodržování provozního řádu.“ prozradil ředitel školy.

V rámci hřiště byl ještě vybudován nový skladový objekt pro zázemí správce a celé hřiště oploceno.

V rámci úprav se také zvětšila posilovna, spojily se sprchy a WC pro žáky a došlo k úpravě kabinetů. Byla také opravena a zateplena fasáda a střecha a vyměněna okna, Původně Základní škola Aloisina výšina byla vybudována v polovině šedesátých let minulého století.

„Po dokončení rekonstrukce objektu Centrum máme v plánu v příštím roce zateplit další budovy školy,“ doplnila Alena Losová.

Zhotovitelem unikátní stavby několika hřišť s umělým povrchem, doskočištěm a vržištěm byla společnost TUBEKO SPORT, s.r.o., Nové Strašecí, Rynholec 364

 

Ing. Zdeněk Šlaich

ředitel školy

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz