Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

 

  Rozpis ústních maturit - HT4, KG4


 Výsledky PŘ 2022/2023 - tříleté obory, maturitní obory


 Termíny zkoušek z profesní kvalifikace

Výrobce sukní, halenek a šatů                19. a 20. května 2022


 Pokyny k nástupu do nového školního roku.


    volná pracovní místa  (učitel IT metodik)
23.8.2021


Baristický kurz 21.3.2022 - 25.3.2022


  Potvrzení o studiu žádejte elektronicky na e-mail: sosgs@sos-gs.cz.
Naskenované potvrzení bude obratem zasláno zpět.
Tímto způsoben lze žádat i další informace, nebo na telefonu 482 424 360

Ke dni otevřených dveří - prezentační video.


      Informace o učebnicích a pomůckách 1. ročníků a pokyny

 

 

 

Naplnovani planu rozvoje vzdelavani

NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

1. únor, 2021
Šablony SŠGS

Operační program Výzkum, vývoj a vždělávání

1. září, 2017
Poradenstvi

Školní poradenské pracoviště.

1. září, 2016

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz