Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

2016-Frydlant

V pátek 27.5.2016 žáci třídy GS1. absolvovali odbornou exkurzi do Frýdlantu v Čechách. V dopoledních hodinách navštívili Zámecký pivovar Frýdlant, kde se seznámili s výrobou piva a absolvovali komentovanou prohlídku, která představovala názornou ukázku doplňující učivo. V odpoledních hodinách navštívili hotel Antonia, kde se zúčastnili komentované prohlídky a prošli jednotlivá střediska hotelu.

Žáci se během exkurze chovali velmi dobře a pozorně poslouchali výklad. Žáci exkurzi hodnotí jako přínosnou a zajímavou.

Liberec, 31. 5. 2016 - Bc. Šárka Vlachová

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz