Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

 

  Info maturity - termíny MZ
30.3.2021


Termín doklasifikace odborného výcviku za I. pololetí žáků 3. ročníků učebních oborů
3. - 7. května 2021 dle oboru a pokynů UOV

Info ZZ - termíny
Vážení rodiče, milí žáci, od 8. 2. 2021 pokračuje nastavená online výuka pro všechny žáky školy.
S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele.


Ke dni otevřených dveří - prezentační video.

  Vážení rodiče, vážení žáci,
od 4. 1. 2021 probíhá výuka distanční formou dle platného rozvrhu v systému Bakaláři. Výuka je pro všechny žáky povinná. Základní platformou pro distanční výuku je Google Classroom (asynchronní i synchronní forma - zadávání úkolů, materiálů, testů i on-line hodiny).
V době distanční výuky budou žákům umožněny individuální konzultace (1 žák, 1 pedagog).
O případných změnách Vás budeme informovat. Podrobnější informace o organizaci  výuky jednotlivých tříd
budou sděleny třídními učiteli.

 Potvrzení o studiu žádejte elektronicky na e-mail: sosgs@sos-gs.cz.
Naskenované potvrzení bude obratem zasláno zpět.
Tímto způsoben lze žádat i další informace, nebo na telefonu 482 424 360

 Přihlášení do online výuky

Do vyhledávače na internetu zadejte google classroom, pak přihlásit.
email:  prijmeni.jmeno@zaci.sos-gs.cz

bez háčků, čárek, všechno malými písmeny
např.: novak.martin@zaci.sos-gs.cz

Ti, kteří mají 2 jména, tak použijí jen to první.
např. Martin Jan Novák
novak.martin@zaci.sos-gs.cz

 Distanční výuka je povinná podle novelizace školského zákona.


  volné pracovní místo


    Informace o učebnicích a pomůckách 1. ročníků a pokyny
25.6.2020


 

Naplnovani planu rozvoje vzdelavani

NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

1. únor, 2021
Šablony SŠGS

Operační program Výzkum, vývoj a vždělávání

1. září, 2017
Poradenstvi

Školní poradenské pracoviště.

1. září, 2016

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz