Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

 

KADEŘNICTVÍ
Provozní doba  26.1.2022 – 28.1.2022
7.00 – 13.30 hod.  (z důvodu nemoci)

Informace pro rodiče - testování žáků - přílohy: testy, data

    volná pracovní místa  (učitel IT metodikm, referent majetkové správy)
23.8.2021


Baristický kurz 21.3.2022 - 25.3.2022

Barmanské kurzy 2021/2022


  Potvrzení o studiu žádejte elektronicky na e-mail: sosgs@sos-gs.cz.
Naskenované potvrzení bude obratem zasláno zpět.
Tímto způsoben lze žádat i další informace, nebo na telefonu 482 424 360

Ke dni otevřených dveří - prezentační video.


      Informace o učebnicích a pomůckách 1. ročníků a pokyny

5.5.2021

 

 

Naplnovani planu rozvoje vzdelavani

NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

1. únor, 2021
Šablony SŠGS

Operační program Výzkum, vývoj a vždělávání

1. září, 2017
Poradenstvi

Školní poradenské pracoviště.

1. září, 2016

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz