Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

 


Ke dni otevřených dveří - prezentační video.

  Vážení rodiče, vážení žáci,
od 4. 1. 2021 probíhá výuka distanční formou dle platného rozvrhu v systému Bakaláři. Výuka je pro všechny žáky povinná. Základní platformou pro distanční výuku je Google Classroom (asynchronní i synchronní forma - zadávání úkolů, materiálů, testů i on-line hodiny).
V době distanční výuky budou žákům umožněny individuální konzultace (1 žák, 1 pedagog).
O případných změnách Vás budeme informovat. Podrobnější informace o organizaci  výuky jednotlivých tříd budou sděleny třídními učiteli.

  MZ-2021- přihlášení a skladba
 Potvrzení o studiu žádejte elektronicky na e-mail: sosgs@sos-gs.cz.
Naskenované potvrzení bude obratem zasláno zpět.
Tímto způsoben lze žádat i další informace, nebo na telefonu 482 424 360

 Přihlášení do online výuky

Do vyhledávače na internetu zadejte google classroom, pak přihlásit.
email:  prijmeni.jmeno@zaci.sos-gs.cz

bez háčků, čárek, všechno malými písmeny
např.: novak.martin@zaci.sos-gs.cz

Ti, kteří mají 2 jména, tak použijí jen to první.
např. Martin Jan Novák
novak.martin@zaci.sos-gs.cz

 Distanční výuka je povinná podle novelizace školského zákona.


  MZ-2021

  Barmanský kurz  2.kurz 18.1-21.1.2021   3. kurz 22.2.-26.2.2021


    Informace o učebnicích a pomůckách 1. ročníků a pokyny
25.6.2020


 

Šablony SŠGS

Operační program Výzkum, vývoj a vždělávání

1. září, 2017
Poradenstvi

Školní poradenské pracoviště.

1. září, 2016
Investice do rozvoje vzdělávání.

Investice do rozvoje vzdělávání.
Výzva 56, Výzva 57
Digitální učební materiály.

 

 

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4. prosinec, 2015

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz