Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

 

    17.6. - 18. 6.2021  provozní doba: 7.00 - 13.00


       Výsledková listina maturitní obory obory - náhradní termín

15.6.2021


Mimořádný termín didaktických testů
Mimořádného termínu DT se může účastnit žák, který:
- podal přihlášku ke zkoušce SČ MZ konané v jarním zkušebním období 2021;

- u této zkoušky neuspěl, nebo se z konání této zkoušky řádně omluvil.
Mimořádný termín – 7. – 9. 7. 2021
Žák obdrží pozvánku (e-mail ze systému Certis) na mimořádný termín MZ. Zkoušky se budou konat na spádových školách.


Rozpis ústní maturitní zkoušky -  KG4    

20.5.2021

Info maturity - termíny MZ
30.3.2021  Informace týkající se přijímacích zkoušek

Žáci přihlášeni na jeden maturitní obor obdrželi od školy pozvánky na oba termíny přijímacích zkoušek. Žák, který nevykonal jeden termín, má možnost konat tuto zkoušku v náhradním termínu podle pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, čj. MSMT-4337/2021-8.- příloha

Liberec 10. května 2021
Ing. Zdeněk Šlaich, ředitel střední školy


     Informace o učebnicích a pomůckách 1. ročníků a pokyny
5.5.2021


Termín doklasifikace odborného výcviku za I. pololetí žáků 3. ročníků učebních oborů

3. - 7. května 2021 dle oboru a pokynů UOV
Info ZZ - termíny


Ke dni otevřených dveří - prezentační video.

  Potvrzení o studiu žádejte elektronicky na e-mail: sosgs@sos-gs.cz.
Naskenované potvrzení bude obratem zasláno zpět.
Tímto způsoben lze žádat i další informace, nebo na telefonu 482 424 360

 


 

Naplnovani planu rozvoje vzdelavani

NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

1. únor, 2021
Šablony SŠGS

Operační program Výzkum, vývoj a vždělávání

1. září, 2017
Poradenstvi

Školní poradenské pracoviště.

1. září, 2016

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz