Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Kadeřník


Učební plán oboru vzdělávání 69 - 51 - H/01 Kadeřník


Denní studium s platností od 1. září 2022 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru    69 – 51 – H/01 Kadeřník
Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2020 s platností od 1. 9. 2022
 
Oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. Celkem * Pozn.
Estetické a jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 P  
Jazykové vzdělávání Anglický jazyk pokročilí 1,5 1,5 2 5 PV 1),3)
  Anglický jazyk odborný 0,5 0,5 0,5 1,5 PV 1),3)
Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 1 1 1 3 P  
Matematické vzdělávání Matematika 2 1 1 4 P  
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 1 1 1 3 P 3)
Vzdělávání v IKT Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 P 2)
Přírodovědné vzdělávání Fyzika x 1 x 1 P  
  Chemie 1 x x 1 P  
  Biologie a ekologie 1 x x 1 P  
Ekonomické vzdělávání Ekonomika 1 1 1 3 P  
Komunikace Psychologie a komunikace x 1 1 2 P  
Odborné vzdělávání Výtvarná výchova 1 1 1 3 P  
  Vlasová příprava 4 3,5 4 11,5 P  
  Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 P 4)
Celkem   31,5 32,5 33 97    
 

* P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky

Poznámky:

1) Anglický/německý jazyk pokročilí a anglický/německý jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována příprava na jazykovou část závěrečné zkoušky. Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.
2) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 20.
3) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
4) Výuka odborného výcviku probíhá na pracovišti školy a na smluvních pracovištích, případné dělení dle závazných směrnic.

Podrobnější informace ve vybraných částí

Praktické vyučování:

 

 

 

 

 

 

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz