Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Info - maturity

Přihlašování k MZ podzim 2019
Jakmile budou uvolněny přihlášky k MZ, budou odeslány e-mailem z Certisu (do 14. 6. 2019). Poté je nutné vyplněnou přihlášku odevzdat řediteli školy nejpozději do 25. 6. 2019. Žáci, kteří konají ústní část MZ z ČJL, musí odevzdat i aktuální seznam četby.
Na počátku července budou zpřístupněny i výpisy z přihlášky, které je třeba také podepsat a předat řediteli školy. Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ (PP, DT) bude zveřejněno nejpozději 15. 8. 2019. Pozvánky k písemným zkouškám společné části MZ budou zpřístupněny nejdříve 16. 8. 2019. Rozpisy ústních MZ budou zveřejněny na webových stránkách školy.
Informace budou dostupné i na www.novamaturita.cz
V případě dotazů nebo nejasností pište na palova@sos-gs.cz.


  Jednotné schéma písemných MZ   Jednotné zkušební schéma,   Podrobné informace


 Další doporučené informace dostupné na www.novamaturita.cz.

Maturitní zpravodaj č. 43

Případné dotazy můžete psát na e-mail: palova@sos-gs.cz


  Pro školní rok 2018/2019 jarní a podzimní termín.

 - Kánon titulů z českého jazyka

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

  - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

  - profilové předměty maturitní zkoušky:

                     Hotelnictví

                     Kosmetické služby

                     Gastronomie

                     Gastronomie nástavbové sturium

                     Vlasová kosmetika  

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz