Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Info - maturity

jaro 2021

Organizační zajištění MZ v jarním termínu 2021:

  1. 5. 2021 – vydání vysvědčení

Didaktické testy:
24. 5. 2021 – MAT, AJ
25. 5. 2021 – ČJL

Třída KG4.
Ústní maturitní zkoušky: 14. – 16. 6. 2021
Praktická zkouška (KS): 22. – 23. 4. 2021

Praktická zkouška - IKT (GS): 22. 4. 2021

Třída HT4.
Ústní maturitní zkoušky: 7. – 9. 6. 2021

Praktická zkouška: 19. 5. 2021 - EKO +UČE
                                20. 5. 2021 – CER

Ing. Zdeněk Šlaich
ředitel školy
30.3. 2021


 - metodika OOP 
- Jednotné zkušební schema
17.3.2021
Opatření obecné povahy -
- Jednotné zkušební schema (JZS) řádný termín -
  Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) řádný termín -
- Jednotné zkušební schema (JZS) mimořádný termín -
  Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) mimořádný termín -

Info MZ, ZZ, JPZ -   ochrana zdraví,   čestné prohlášení o neexistenci příznaků.


  Zravodaj MZ jaro.   Kalendář termínů.


   Pro školní rok 2020/2021 jarní a podzimní termín.

 - Kánon titulů z českého jazyka

  - AJ - tematické okruhy ústní zkoušky - Hotelnictví

  - AJ - tematické okruhy ústní zkoušky - Kosmetické služby

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

 - AJ - tematické okruhy ústní zkoušky - Gastronomie

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 

  - profilové předměty maturitní zkoušky:

                     Hotelnictví

                     Kosmetické služby

                     Gastronomie

                     Gastronomie nástavbové sturium

                     Vlasová kosmetika  

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz