Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Info - maturity

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ
E-mailem byly poslány přihlášky k MZ. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné odevzdat řediteli školy nejpozději 27. 7. 2020. Přihlášku je možné také podepsat přímo ve škole. Pokud chcete podepsat přihlášku na počátku července ve škole, domluvte se s paní hospodářkou (fiebigerova@sos-gs.cz, 739 512 955). Maturanti, kteří se hlásí k ústní zkoušce z ČJL, mají povinnost společně s přihláškou odevzdat aktuální seznam četby.


Info MZ, ZZ, JPZ -   ochrana zdraví,   čestné prohlášení o neexistenci příznaků.


  Zravodaj MZ jaro.   Kalendář termínů.


   Pro školní rok 2019/2020 jarní a podzimní termín.

 - Kánon titulů z českého jazyka

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

  - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

  - profilové předměty maturitní zkoušky:

                     Hotelnictví

                     Kosmetické služby

                     Gastronomie

                     Gastronomie nástavbové sturium

                     Vlasová kosmetika  

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz