Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Info - maturity

  Zravodaj MZ jaro.   Kalendář termínů.


Přihlašování k MZ na jaro 2020

Žáci mají 2. 12. 2019 poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí společně s přihláškou odevzdat i formulář doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Od 2. 1. 2020 se žáci mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka (VPŽ).


   Pro školní rok 2019/2020 jarní a podzimní termín.

 - Kánon titulů z českého jazyka

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

  - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

  - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Ekonomika a podnikání

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Hotelnictví

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Kosmetické služby

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - Gastronomie

 - AJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

 - NJ - tematické okruhy 3. části ústní zkoušky - nástavbové studium

  - profilové předměty maturitní zkoušky:

                     Hotelnictví

                     Kosmetické služby

                     Gastronomie

                     Gastronomie nástavbové sturium

                     Vlasová kosmetika  

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz