Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Kuchař


Učební plán oboru vzdělávání 65 - 51 - H/01 Kuchař


Denní studium s platností od 1. září 2023 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru    65 – 51 – H/01 Kuchař
Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2020 s platností od 1. 9. 2022
 
Oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. Celkem * Pozn.
Estetické a jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura 1,5 1,5 2 5 P  
Jazykové vzdělávání Anglický jazyk pokročilí 1,5 1,5 2 5 PV 1),4)
  Anglický jazyk odborný 0,5 0,5 0,5 1,5 PV 1),4)
  Německý jazyk začátečníci x 1 1 2 PV 2),4)
Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 1 1 1 3 P  
Matematické vzdělávání Matematika 2 1 1 4 P  
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 1 1 1 3 P 4)
Vzdělávání v IKT Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 P 3)
Přírodovědné vzdělávání Fyzika x 1 x 1 P  
  Chemie 1 x x 1 P  
  Biologie a ekologie 1 x x 1 P  
Ekonomické vzdělávání Ekonomika 1 1 1 3 P  
Komunikace Psychologie a komunikace x 1 x 1 P  
  Písemná komunikace 1 0,5 x 1,5 P 3)
Odborné vzdělávání Výroba pokrmů 3 2 2 7 P  
  Odbyt a obsluha 1 2,5 2 5,5 P  
  Specializace výroba pokrmů x x 2 2 P  
  Zařízení provozoven 1 x x 1 P  
  Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 P 5)
Celkem   32,5 34 34 100,5    
 

 * P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky
Poznámky:
1) Anglický jazyk pokročilí a anglický jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována  
příprava na jazykovou část závěrečné zkoušky. Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.
2) Německý jazyk začátečníci rozvíjí jazykové znalosti žáka.
3) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 20.
4) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
5) Výuka odborného výcviku probíhá na pracovišti školy a na smluvních pracovištích, případné dělení
dle závazných směrnic.

28.2.2023
Ing. Zdeněk Šlaich

 

Podrobnější informace ve vybraných částí

Praktické vyučování:

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz