Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Vlasová kosmetika - nástavba


Učební plán oboru vzdělávání 69 - 41 - L/52 Vlasová kosmetika - nástavba


Denní dvouleté studium s platností od 1. září 2017 pro 1. ročník

Rámcový plán vzdělávání oboru
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MŠMT-11085/2012-23 dne 4. 7. 2012

Oblast

Předmět

1.r.

2.r.

 

*

Pozn.

Jazykové a estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura

4

4

8

P

 

Jazykové vzdělávání

Anglický/německý jazyk pokročilí

4

4

8

PV

1),4)

 

Anglický/německý jazyk začátečníci

2

2

4

PV

2),5)

Společenskovědní vzdělávání

Základy společenských věd

2

2

4

P

 

 

Dějepis

1

0

1

P

 

Matematické vzdělávání

Matematika

3

3

6

P

 

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

4

P

5)

Vzdělávání v IKT

Informační a komunikační technologie

2

2

4

P

3)

Přírodovědné vzdělávání

Chemie

1

0

1

P

 

Komunikace ve službách

Psychologie a komunikace

1

1

2

P

 

 

Písemná komunikace

2

1

3

P

3)

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika a podnikání

2

2

4

P

 

 

Účetnictví

1

2

3

P

 

 

Management

0

1

1

P

 

 

Marketing

0

1

1

P

 

Odborné vzdělávání

Vlasová kosmetika

2

2

4

P

 

 

Užité výtvarnictví

0

2

2

P

 

 

Zdravověda

0

2

2

P

 

 

Učební praxe

6

0

6

P

6), 7)

Celkem

 

35

33

68

 

 

 * P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky
Poznámky:
1) Anglický/německý  jazyk pokročilí  je jazykem, ve kterém je realizována příprava na maturitní zkoušku.
Zpravidla navazuje na první cizí jazyk tříletého oboru.
2) Anglický/německý jazyk začátečníci rozvíjí jazykové znalosti žáka, je opačným jazykem proti maturitnímu.
Nepředpokládají se vstupní znalosti.
3) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 18.
4) Žáci se na výuku dělí s ohledem na přípravu maturitní zkoušky, maximální počet žáků 16.
5) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
6) Výuka učební praxe probíhá skupinově na pracovišti školy nebo individuálně na smluvních pracovištích.
7) Učební praxe je doplněna odbornou praxí v rozsahu 10 pracovních dnů v 1. ročníku.
Praxe je organizována v návaznosti na školní rok, je možné ji realizovat i v době školních prázdnin.
Podrobnější informace ve vybraných částí


Knejzlíková, 07.09.2013
Ing. Zdeněk Šlaich
 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz