Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Gastronomie


 Učební plán oboru vzdělávání 65 - 41 - L/01 Gastronomie


Denní studium s platností od 1. září 2023 pro 1. ročník
Rámcový plán vzdělávání oboru 65 – 41 – L/01 Gastronomie
Vydalo MŠMT dne 1. 9. 2020 s platností od 1. 9. 2022

Oblast Předmět 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.   * Pozn.
Jazykové a estetické vzdělávání Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 P  
Jazykové vzdělávání Anglický jazyk pokročilí 3,5 3 3 3,5 13 PV 1),4)
  Anglický jazyk odborný 0,5 1 1 0,5 3 PV 1),5)
  Německý jazyk začátečníci 2 2 2 2 8 PV 2),5)
Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 1 1 1 1 4 P  
  Dějepis 1 x x x 1 P  
Matematické vzdělávání Matematika 3 3 3 3 12 P  
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 P 5)
Vzdělávání v IKT Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 4 P 3)
Přírodovědné vzdělávání Fyzika x 1 x x 1 P  
  Chemie 1 1 x x 2 P  
  Biologie a ekologie 1 x x x 1 P  
Komunikace ve službách Psychologie a komunikace x 1 1 x 2 P  
  Písemná komunikace 2 1 x x 3 P 3)
Ekonomické vzdělávání Ekonomika a podnikání x 1 2 2 5 P  
  Účetnictví x x 1 2 3 P  
  Marketing x x 1 x 1 P  
  Management x x x 1 1 P  
Odborné vzdělávání Odbyt a obsluha 1 1 1 1 4 P 3)
  Výroba pokrmů 1 1 1 1 4 P 3)
  Potraviny a výživa 2 1 1 1 5 P  
  Hotelový a restaurační provoz 1 1 1 1 4 P  
  Odborný výcvik 9 10 5 10 34 P 6), 7)
Celkem   35 35 30 35 135    

 *P - povinný předmět, PV - povinně volitelný předmět - viz poznámky
Poznámky:
1) Anglický jazyk pokročilí a anglický jazyk odborný je jazykem, ve kterém je realizována
příprava na maturitní zkoušku. Zpravidla navazuje na první cizí jazyk základní školy.
2) Německý jazyk začátečníci rozvíjí jazykové znalosti žáka, je opačným jazykem proti maturitnímu.
Nepředpokládají se vstupní znalosti.
3) Žáci se na výuku dělí dle potřeby a technického vybavení, maximální počet žáků ve skupině 18.
4) Žáci se na výuku dělí s ohledem na přípravu maturitní zkoušky, maximální počet žáků 16.
5) Žáci se na výuku dělí dle závazných směrnic, maximální počet žáků ve skupině 24.
6) Výuka učební praxe probíhá individuálně na smluvních pracovištích.
7) Učební praxe je doplněna odbornou praxí v rozsahu 10 pracovních dnů v ročníku.
Praxe je organizována v návaznosti na školní rok, je možné ji realizovat i v době školních prázdnin.

28.2.2023
Ing. Zdeněk Šlaich

 

Podrobnější informace ve vybraných částí

 

 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz