Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Projekt Šablony I

Projektem Šablony I přispívá Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny studenty prostřednictvím podpůrných
personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních
metod výuky.


 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz