Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Ing. Ludmila Trojáková – výchovná poradkyně

  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  • kariérní poradenství, spolupráce s Úřadem práce v Liberci
  • kontakty s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry

Kontakt:
e-mail: trojakova@sos-gs.cz
telefon: 482 424 354

 

Mgr. Zdeňka Palová – výchovná poradkyně

  • kázeňské problémy, záškoláctví, šikana, kyberšikana, řešení konfliktů
  • kariérní poradenství

Kontakt:
e-mail: palova@sos-gs.cz
telefon: 482 424 346

 Mgr. Lenka Šimková – metodička prevence

  • prevence sociálně-patologických jevů
  • spolupráce s Policií ČR – besedy o drogové problematice, kyberšikaně
  • harmonizační dny, klima ve třídě
  • žákovská rada

Kontakty:
e-mail: simkova@sos-gs.cz

telefon: 482 424 357


   Formuláře:  IVP (individuální vzdělávací plán), PLPP (plán pedagogické podpory), snímek školy


Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace

Adresa: Truhlářská 3, 460 01, Liberec 2
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70848211

ADVAITA, z. ú. - Prevence a léčba závislosti
ADVAITA, z. ú.

Rumunská 14/6
460 01 Liberec IV-Perštýn
E-mail: info@advaitaliberec.cz

Telefon:
  482 710 517 (objednání, konzultace, dotazy)

Mobil: 731 488 235
E-mail: info@pppliberec.cz

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspxhttp://www.pppliberec.cz/

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz