Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Vzdělávání dospělých

 Vzdělávací kurzy: 

Cestovní ruch

Termín kurzu: 17. – 30. června 2016

Rozsah kurzu: 116 hodin (28 hodin teoretické výuky, 60 hodin praktické výuky, 28 hodin distanční výuky, tj. samostatné studium dle pokynů)

Program kurzu:    plán

Cena kurzu: 300,- Kč (splatná s přihláškou)

Výstup: osvědčení o absolvování kurzu (docházka, výstupy, zpracování samostatné práce)

Přihláška
odevzdat do pokladny školy zároveň se splacením ceny kurzu do 10. 6. 2016


Vzdělávací kurzy: 

Personální management
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a OA, Horní námestí 15, Jablonec n/N
Termín kurzu: 5.2. – 13.3. 2016 
POZVÁNKA


Vzdělávací kurzy: 

„Péče o hosty a plánování akcí“ (březen 2015)

Nabízíme Vám či Vašim zaměstnancům vzdělávací kurs „Péče o hosty a plánování akcí“, který je v rámci udržitelnosti projektu „Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu“

pořádán ve dnech 12.3. – 31.3.2015 Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou Turnov.

Jedná se o 4 dny prezenční výuky a samostudium, cílem kursu je představit účastníkům specifika přípravy akcí gastronomického charakteru, problematiku kalkulací a řešení praktických situací, spojených s péčí o hosty.

Jednotlivé dovednosti si prakticky nacvičíte.

Cena kursu je Kč 1.870,00 – částka je splatná nejpozději v den zahájení kursu.

Bližší informace Vám poskytne Mgr. Votrubcová, mail: d.votrubcova@ohsturnov.cz, tel: 724 282 037


 

 

Vzdělávací program HOtelniství a Cestovní ruch.  Brožára 

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt Tel.+420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz