Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Divadélko pro školy

Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika

Dne 14. 10. 2015 zavítalo opět na půdu naší školy Divadélko pro školy se svojí poutavou podívanou přibližující život a dílo W. Shakespeara.

Představení bylo vtipné a živé. Herci pohotově spolupracovali se studenty. Forma, kterou byla studentům jednotlivá dramata představena, je velmi zábavná a přitažlivá.

Představení se zúčastnily třídy HT1., KS1., NS1., GS1., u kterých bylo důležité, že představení je provázané s osnovami literatury. Představení se zúčastnily i třídy KČ1B. a KČ2A.

Firemní údaje Střední škola gastronomie a služeb, Liberec

Dvorská 447/29
460 05, Liberec V                dat.schránka: g42k83i

IČ: 00555053
Kontakt +420 482 424 360
sosgs@sos-gs.cz